Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 20 februari

29 JAN 2019 16:17
  • Skapad: 29 JAN 2019 16:17

Kallelse till Årsmöte IFK Stockholm Simklubb

Onsdagen den 20 februari kl. 19.00
Medieinstitutets lokal, Tulegatan 41, Stockholm

Vi kallar till årsmöte för bland annat redovisning av verksamheten under 2018 samt utdelning av Lilla och Stora Vandringspriset.

Årsmöteshandlingarna distribueras via mail veckan före mötet.

PROGRAM

1. Årsmötesförhandlingar: Dagordning

§1.     Fastställande av röstlängd.

§2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§3.     Val av mötesordförande och mötessekreterare.

§4.     Val av två (2) protokolljusterare och tillika rösträknare

§5.     Fastställande av dagordning för mötet.

§6.     Fastställande av (senaste) datum för protokollsjustering.

§7.     a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

b) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret.

§8.     Föredragning av revisorernas berättelse.

§9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§10.  Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret.

§11.  Beslut om medlemsavgifter.

§12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13.  Val av föreningens ordförande för en tid av ett (1) år.

§14.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år.

§15.  Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år.

§16.  Val av valberedning för en tid av ett (1) år.

§17.  Övriga ärenden.

2.  Utdelning av Lilla och Stora Vandringspriset

3. Traditionsenligt bjuder klubben på saft, kaffe och tårta

Varmt välkomna till årsmötet.
Styrelsen

IFK Stockholm Simklubb

Skribent: Viktoria Norell
Epost: Adressen Gömd

 

Postadress:
IFK Stockholm Simklubb - Simidrott
Triin Gauss, Kölnagatan 14
12064 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0766101573
E-post: simning@ifkstockholm...

Se all info